Възобновяеми енергии

index_12energie-rinnovabilienergie-rinnovabili-futuro-ecosostenibile-zero-emission-rome-2012

Възобновяемата енергия е много привлекателен както по отношение на устойчивостта на околната среда на икономическия фронт: За разлика от изкопаемите горива, слънчевата енергия, геотермална енергия и био-енергийни източници са практически неизчерпаеми – или на разположение по всяко време – и те не са обект на постоянни колебания на цените. Това накара производителите, дизайнери и архитекти да приемат устойчиви решения, по-специално с въвеждането на нови закони за пестене на енергия в сектора на отоплението.

Tecnosistemics s.r.l. offre un’ampia gamma di sistemi perfettamente integrabili fra loro, който гарантира максимална ефективност в комбинация с отопление и охлаждане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *