Обновливите извори на енергија

index_12energie-rinnovabilienergie-rinnovabili-futuro-ecosostenibile-zero-emission-rome-2012

Обновливите извори на енергија е многу атрактивна и во однос на одржливоста на животната средина на економски план: За разлика од фосилните горива, соларна енергија, геотермалната енергија и био-извори на енергија се практички неисцрпниот – или достапни во секое време – и тие не се предмет на постојани флуктуации на цените. Ова ги поттикна производителите, дизајнери и архитекти да ги донесе одржливи решенија, особено со воведувањето на новите закони за заштеда на енергија во секторот за греење.

Tecnosistemics s.r.l. offre un’ampia gamma di sistemi perfettamente integrabili fra loro, која обезбеди максимална ефикасност во комбинација со греење и ладење.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *