Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

index_12energie-rinnovabilienergie-rinnovabili-futuro-ecosostenibile-zero-emission-rome-2012

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ ελκυστική, τόσο από την άποψη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο οικονομικό μέτωπο: Σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια και η βιοενέργεια πηγές είναι πρακτικά ανεξάντλητες – ή είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή – και δεν υπόκεινται σε συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών. Αυτό ώθησε κατασκευαστές, σχεδιαστές και αρχιτέκτονες να υιοθετήσουν βιώσιμες λύσεις, ιδίως με την εισαγωγή των νέων νόμων για την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης.

Tecnosistemics s.r.l. offre un’ampia gamma di sistemi perfettamente integrabili fra loro, που εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση σε συνδυασμό με τη θέρμανση και ψύξη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *