Förnybara energikällor

index_12energie-rinnovabilienergie-rinnovabili-futuro-ecosostenibile-zero-emission-rome-2012

Förnybar energi är mycket attraktiv både när det gäller miljömässig hållbarhet på den ekonomiska fronten: Till skillnad från fossila bränslen, solkraft, geotermisk energi och bio-energi är praktiskt taget outtömliga – eller tillgänglig när som helst – och de är inte föremål för ständiga prisfluktuationer. Detta har föranlett tillverkare, designers och arkitekter att anta hållbara lösningar, i synnerhet med införandet av nya lagar om energisparande i värmesektorn.

Tecnosistemics s.r.l. offre un’ampia gamma di sistemi perfettamente integrabili fra loro, som garanterar maximal effektivitet i kombination med värme och kyla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *