Vedvarende energi

index_12energie-rinnovabilienergie-rinnovabili-futuro-ecosostenibile-zero-emission-rome-2012

Vedvarende energi er meget attraktiv både med hensyn til miljømæssig bæredygtighed på den økonomiske front: I modsætning til fossile brændstoffer, solenergi, geotermisk energi og bio-energi er næsten uudtømmelig – eller tilgængelige på ethvert tidspunkt – og de er ikke underlagt konstante prisudsving. Det har fået producenterne, designere og arkitekter til at vedtage bæredygtige løsninger, især med indførelsen af ​​nye love om energibesparelser i varmesektoren.

Tecnosistemics s.r.l. offre un’ampia gamma di sistemi perfettamente integrabili fra loro, som sikrer maksimal effektivitet i kombination med opvarmning og afkøling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *