Obnoviteľné zdroje energie

index_12energie-rinnovabilienergie-rinnovabili-futuro-ecosostenibile-zero-emission-rome-2012

Obnoviteľná energia je veľmi atraktívna ako z hľadiska environmentálnej udržateľnosti na ekonomické fronte: Na rozdiel od fosílnych palív, solárnej energie, geotermálnej energie a bio-energetické zdroje sú prakticky nevyčerpateľné – alebo kedykoľvek k dispozícii – a nie sú predmetom stálych cenových výkyvov. To vyvoláva výrobcov, dizajnéri a architekti, aby prijali trvalo udržateľné riešenia, najmä so zavedením nových právnych predpisov na úspory energie v odvetví vykurovania.

Tecnosistemics s.r.l. offre un’ampia gamma di sistemi perfettamente integrabili fra loro, ktorý zaisťuje maximálnu účinnosť v kombinácii s vykurovania a chladenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *