Обновљиви извори енергије

index_12energie-rinnovabilienergie-rinnovabili-futuro-ecosostenibile-zero-emission-rome-2012

Обновљиви извори енергије је врло атрактиван, како у погледу одрживости животне средине на економском плану: За разлику од фосилних горива, соларна енергија, геотермална енергија и био-енергената су практично неисцрпне – или доступни у сваком тренутку – и не подлежу сталним осцилацијама цена. То је навело произвођача, дизајнери и архитекте да усвоји одржива решења, посебно са увођењем нових закона о уштеди енергије у сектору грејања.

Tecnosistemics s.r.l. offre un’ampia gamma di sistemi perfettamente integrabili fra loro, који би се осигурала максимална ефикасност у комбинацији са грејањем и хлађењем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *