Renewable Energies

index_12energie-rinnovabilienergie-rinnovabili-futuro-ecosostenibile-zero-emission-rome-2012

Fornybar energi er svært attraktive både i form av miljømessig bærekraft på den økonomiske fronten: I motsetning til fossilt brensel, solenergi, geotermisk energi og bio-energikilder er praktisk talt uuttømmelig – eller tilgjengelig til enhver tid – og de er ikke gjenstand for stadige prissvingninger. Dette har bedt produsenter, designere og arkitekter til å vedta bærekraftige løsninger, spesielt med innføringen av nye lover på energisparing i varmebransjen.

Tecnosistemics s.r.l. offre un’ampia gamma di sistemi perfettamente integrabili fra loro, som sikrer maksimal effektivitet i kombinasjon med oppvarming og kjøling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *